Svarvareg. 6, 23 351 Svedala
Tel. 040/400045, Fax 040/405873
Bamses Internetauktioner - Här säljer godkända partners
Första sidan Registrering Logga In Din sida Hjälp/Info

 Sök en vara Vilkor Om Oss Maila Oss Värdering
Nya Auktioner
Slutar snart
Slutpriserna
Sälja
Besök våra live-auktioner
 

Välkommen till Bamses Auktioners internetförsäljning.


Bamses Auktioner är en reguljär auktionsfirma i södra Sverige med en egen auktionshall där vi bedriver "liveauktioner". Vi har hjälpt folk i södra Sverige med att avyttra hela eller delar av sina hem i över 30 år. Nu har vi tagit steget ut i cybervärlden och lägger till auktioner på internet till vårt övriga tjänsteutbud. Att du vänder dig till en inarbetad auktionsfirma för att sälja innebär en rad fördelar för dig som kund. Din vara exponeras för våra inarbetade kunder samt alla våra nya intressenter i cybervärlden. Vårt företag har också kunskapen och expertisen för att kunna ge dig råd om bästa försäljningsform för din vara.

Bamses Auktioner erbjuder dig som kund att sälja en vara på följande auktioner: "Kvalitetsauktion" (Katalogiserad liveauktion med bättre lösöre och antikviteter - Här ger vi ut en tryckt katalog med bilder.), "Stadsauktion" ( Listad liveauktion med allt som förekommer i ett hem - Här ger vi endast ut en försäljningslista). "Bamses internetauktioner" (Internetauktion där vi som auktionsfirma har satt upp auktionen på internet, eller en av oss godkänd partner har fått lov att bjuda ut sina varor på denna sajt.) "Bamses Marknadstorg" ( Reguljär internetauktionssajt. Här säljer privatpersoner och företag som inte vill kontakta oss för att få lov att sälja sina varor på vår kontrollerade sajt.)

Ni som önskar hjälp med att avyttra hem genom våra reguljära auktioner kontakta oss på 040-400045 eller gå in på vår sajt för liveauktioner www.bamsesauktioner.com. I det följande kommer endast "Bamses Internetauktioner " och
"Bamses Marknadstorg" att behandlas.

Allmänna vilkor gäller från 2003-05-16

1. Avtalet
Detta avtal reglerar rättigheter och skyldigheter mellan Bamses Auktioner och kunderna hos Bamses Auktioner på sajterna "Bamses Internetauktioner" och "Bamses Marknadstorg".

2. Vad krävs vid registrering
· För att en fysisk person ska få lov att registrera sig som kund måste han/hon vara myndig
· Då en juridisk person registrerar sig ska det göras av en individ på företaget som har firmateckningsrätt.
· Korrekta uppgifter ska lämnas vid registrering (rätt adress, telefon, personnummer, osv)
· Samtliga obligatoriska fält ska ifyllas vid registrering.
· Kunden godkänner att avlämnade uppgifter får behandlas av Bamses Auktioner i enlighet med Person och         uppgiftslagen (PUL).
· Bamses auktioner förbinder sig att inte lämna vidare avlämnade uppgifter till utomstående. Debiteringsuppgifter lämnas dock vidare till Euroline AB samt adressuppgifter till Posten AB eller annan transportör för att kunna skicka köpta varor till köparen. Vid "Bamses marknadstorg" lämnas köparens e-mail adress ut till säljaren för att köpare och säljare ska kunna komma i kontakt med varandra. På "Bamses internetauktioner" lämnas inga uppgifter ut om en säljare till en köpare. Här utväxlas ingen adressinformation, köpare och säljare förblir helt anonyma för varandra. I det fall att Bamses Auktioner kommer att åläggas att lämna ut uppgifterna om en kund av en svensk domstol kommer uppgifterna att lämnas ut.
· Kunden förbinder sig att behandla sitt lösenord och inloggningsuppgifter som värdehandlingar och inte lämna ut dessa till utomstående.

3. Vad krävs av säljaren
· Säljaren är själv ansvarig för den försäljning av vara och tjänst han sätter upp till auktion hos Bamses auktioner. Din beskrivning ska vara objektiv och inte vilseledande.
· Kopior och eftermålningar ska beskivas som sådana.
· Säljarens beskrivning av varan får inte stå i strid med andra företags immatriella rätt eller varumärken. Du får inte sälja varor som står i strid med svensk lag.
· Du ska beskriva alla av dig kända fel på varan.
· Du får endast lista varor du själv oinskränkt är ägare till (Eller den juridiska person du företräder).
· Varorna du sätter ut på auktion får inte vara belånade eller på annat sätt behäftade med skuld.
· Du får endast lista din vara under en kategori när auktionen sätts upp.
· Säljaren får endast lista sin vara under rätt kategori ( T ex kan du inte sälja en byrå på kategorin konst).
· Du måste själv äga upphovsrätten till all information och bilder du väljer att publicera på Bamses Auktioners auktionssajter. I och med du lägger upp en auktion på Bamses Auktioners sajter ger du Bamses Auktioner rätt att publicera denna information på sina sajter.
· På "Bamses internetauktioner" får man endast sälja antikviteter, konst, möbler osv. På "Bamses internetauktioner "får endast partners sätta upp auktioner. På "Bamses marknadstorg" får alla sälja. Här kan du sälja allt mellan himmel och jord, dock med de undantag som anges här nedan. Förbjudna varor. Följande varor får inte bjudas ut till försäljning på Bamses Auktioners sajter: Licensbelagda vapen, pornografi, sexhjälpmedel, droger, sprit och andra berusningsmedel, tobak, läkemedel, uppstoppade djur och fåglar, levande djur och reptiler, varor tillverkade av fridlysta djur, fridlysta levande växter och plantor och varor som kan strida mot svensk lag.
· Du får sätta vilket pris du vill på din vara.
· Du får sätta vilket bevakningspris du vill på din vara. (Stannar budgivningen under detta angivna pris förblir varan osåld).
· Du kan sätta ett sälj direktpris på din vara. (Inkommer ett bud på objektet som är lika med köpdirektpriset avslutas auktionen direkt. Man kan således köpa objektet direkt till detta pris utan budgivning.). Avger du högre bud än köp direktpriset görs avslut på ditt bud!
· Listad vara får endast tas bort av säljaren då budgivningen inte har kommit i gång på varan. Finns det budgivning på varan så åligger det säljaren att sälja varan på sajten!
· Du får inte länka till en bild eller annan html-sida från auktionssajten.
· Säljare får endast svara på frågor relaterade till sina utbjudna objekt på auktionssidan (Rutinen "Ställ fråga till säljare"). Alla frågor och svar är synliga på objektets auktionssida. I händelse av försök till affärskommunikation som syftar till att göra affärer utanför sajten, med objekt som ligger på eller utanför sajten, kommer auktionen att tagas bort och erlagda avgifter kommer inte återbetalas. Du som kund kommer att uteslutas för alltid!
· Säljaren och köparen får inte uppge sin e-mail, domänadress, telefon, fax, eller annan adress till sig privat eller till sin firma på auktionssajten. All korrespondans med köparen sköts av Bamses Auktioner! (Självfallet ska du uppge ovanstående information till Bamses Auktioner för att du ska erhålla din kundregistrering. Du får dock inte skriva ut ovanstående uppgifter då du lägger ut ett objekt till försäljning eller då du ställer en fråga, eller svarar på en fråga via e-mail avseende ett objekt.
· Transportköp medges ej.

4. Vad krävs av köparen
· Du måste vara registrerad kund för att kunna bjuda på en auktion.
· Köparens avgivna bud är bindande.
· Avgivet bud av köparen kan inte återtagas.
· Avgivet vinnande bud leder till köp av det objekt man lagt bud på.
· Tänk på att provision tillkommer på det bud du avger (20%) samt eventuell frakt.
· På "Bamses internetauktioner" kan även Droit suit tillkomma med 5% på det vinnande budet, om auktionen är belagd med denna avgift. (Se även punkt 10.).

5. Betalning (Se även nästa rubrik resultat av en auktion)
Vid köp på Bamses Internetauktioner
· Vi fakturerar våra kunder 1-2 ggr per vecka.
· Köparen förbinder sig att senast 2 dagar efter erhållen elektronisk faktura att betala för sitt köpta objekt. Du får fakturan i din e-mail senast sju dagar efter avslutad auktion.Varan ska således vara slutbetald allra senast 9 dagar efter en auktions avslut.
· Betalning sker genom insättning på bankgiro 5137-6978, postgiro 4120751-5, eller via Swiftkonto ESS ES ESS 5502 10 059 28. Du kan även betala med kreditkort direkt hos oss om du avhämtar ditt objekt själv. Eventuella avgifter för att genomföra en betalning till Bamses Auktioner betalas av köparen (Kreditkortsavgifter, swiftavgifter osv.). Vi ska erhålla full betalning för objektet. Fakturan betalar du lättast genom din internetbank.

· Om full betalning ej erlagts i tid enligt ovanstående äger Bamses Auktioner rätt att vidtaga en eller flera av följande åtgärder:
(a) Häva köpet.
(b) Kräva betalning.
(c) Debitera 100 kronor i påminnelseavgift.
(d) Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad.
(e) Omförsälja föremålet för säljarens räkning utan särskilt meddelande till köparen.

· Ett objekt förblir säljarens egendom till det att full betalning erlagts.

Vid köp på Bamses marknadstorg
· Köparen och säljaren kontaktar varandra efter avslutad auktion och gör själva upp om betalning och fraktkostnad samt rutiner för detta.
· Köparen förbinder sig att senast 2 dagar efter erhållen faktura/mail om genomförd försäljning att betala sina avgifter för sina sålda objekt.
· Först då du som säljare har betalt dina avgifter till Bamses Auktioner får du uppgifterna så du kan kontakta köparen.

· Säljaren betalar sina avgifter till Bamses Auktioner med kreditkort på vår hemsida. Bamses Auktioner utnyttjar en secure sajt för betalningar över internet. (Denna rutin rekomenderas av Bamses Auktioners kredit/bankkortsinlösenföretag Euroline AB (SEB) och anses vara en säker rutin.)

6. Resultat av en auktion
· Köpare och säljare erhåller efter auktionen en skriftlig bekräftelse på köpet med betalningsdetaljer via e-post. Så här fungerar det på respektive sajt.

Vid Bamses Internetauktioner
Säljaren/partnern
· Säljaren får efter en avslutad auktion ett meddelande om att hans/hennes inlämnade objekt är sålt samt hur mycket objektet är sålt för. Har Bamses auktioner inte objektet hos sig uppmanas säljaren att att komma med objektet till oss. Bamses Auktioner vidarbefodrar sedan det sålda objektet till köparen. När vi har erhållit betalning kan köparen avhämta sitt köpta objekt. Efter detta utbetalas likvid för auktionen minus de uppkomna avgifter som Bamses Auktioner ska erhålla för auktionen. Du som säljare kommer att få en elektronisk redovisningsfaktura av oss. Pengarna för ditt objekt kommer att sättas in på uppgivet postgiro- eller bankgironummer.

· Vi vill att du som säljare kommer med ditt objekt senast 7 dagar efter avslutad auktion. Vi redovisar inkomna medel till dig som säljare så snart vi har erhållit betalning från köparen, dock senast 30 dagar efter försäljningen. Har vi inte fått in någon likvid från köparen för auktionen inom 30 dagar så blir försäljningen ogiltig. Köparen svartlistas och vi underättar dig om att ditt objekt finns hos oss för avhämtning eller omförsäljning hos oss.

Köparen
· Efter en avslutad auktion får kunden med det vinnande budet ett mail som anger att man vunnit budgivningen på objektet samt hur mycket det har blivit sålt för. Du får också en elektronisk faktura som uppmanar dig att betala och avhämta ditt köpta objekt.

· Betalning för köpt vara ska vara Bamses Auktioner tillhanda senast två dagar efter erhållen e-mailfaktura, detta kan i allra senaste fall bli 9 dagar efter avslutad auktion. Betalning sker genom insättning på bankgiro 5137-6978, postgiro 4120751-5, eller via Swiftkonto ESS ES ESS 5502 10 059 28. Du kan även betala med kreditkort om du avhämtar objektet i våra lokaler (Kreditkortsavgift på 3% på rena kreditkort, bankkort avgift 3 kr).

Alla varor köpta på "Bamses Internetauktioner" ska vara avhämtade inom tre veckor.

Varor köpta på "Bamses Internetauktioner" är klara att lämnas ut 10 dagar efter avslutad auktion. Var auktionen du köpt på "Bamses Internetauktioner" märkt med "Denna vara är upplagd av Bamses Auktioner" kan varan avhämtas direkt efter en avslutad auktion. I realiteten blir det vid vårt nästa utlämningstillfälle (Se våra öppettider i hjälp.)

Har du köpt din vara på "Bamses Internetauktioner" kan vi skicka varan till dig med automatik, om du, när du betalar in din faktura på PG/BG, i meddelandefältet till mottagaren skriver "PF" som betyder postförskott. När vi mottager din betalning för fakturan/objektet, och du har skrivit "PF, skickar vi automatiskt iväg din vara med ett paket på Posten. Dock gäller, att om varan är så stor att den överskrider Postens krav för Post- & Företagspaket, måste du själv arrangera för upphämtning av varan hos oss (Ex. Möbler, Stora tavlor, Kristallkronor osv.).

Portokostnaden samt postförskottsavgiften för paketet betalas av dig som köpare, på postförskott. Vill du använda dig av denna tjänst kan du på ett ungefär uppskatta kostnaden för ert paket genom att gå in på www.posten.se. På objektets auktionssida står vikt och mått angivet för varan.

Anger du inte "PF" i mottagningsfältet vid betalning, förutsätter vi att du avhämtar varan hos oss senast inom tre veckor.

Skulle du vid ett senare tillfälle vilja att vi skickar varan till dig (Så att du betalar paketkostnaden på postförskott.) skicka ett e-mail till: webmaster@bamsesauktioner.se (Ange kundnummer, fakturanummer samt PF i mailet.).

Har du köpt stora föremål (ex. möbler), och du vill ha hjälp med transport kan du kontakta oss på e-mail: webmaster@bamsesauktioner.se för att få ett kostnadsförslag för transport med våra partners.

· För föremål som ej avhämtats i tid uttages en förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms per auktionspost och kalenderdag. För möbler och andra skrymmande föremål uttages dubbel förvaringsavgift. För föremål som ej avhämtas inom 21 arbetsdagar efter köpet äger Bamses Auktioner rätt att vidtaga följande åtgärder:
(a) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras köparen.
(b) Omförsäljning av föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen. Bamses Auktioner har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Bamses Auktioner äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Bamses Auktioner har gentemot köparen.

· Säljaren ska avlämna sina objekt väl inslagna. För icke packade objekt debiteras följande avgifter för förpackningsmaterial samt för den tid det tar för vår personal att packa in paketet (Se priser under avgifter.). Denna kostnad debiteras alltid säljaren utom i de fall då auktionen är märkt "Denna vara är upplagd av Bamses Auktioner" då betalas eventuell inpackning av köparen. Det står alltid köparen fritt att hämta varan själv, eller via ombud i våra lokaler (Ombud ska fullmakt för att få upphämta en vara.). Då debiteras ingen packkostnad.

· Inslagna paket får inte innehålla någon information som kan identifiera säljaren. Gör de det kommer säljaren att svartlistas. Bamses Auktioner kontrollöppnar en del paket!

Vid Bamses Marknadstorg
· Köparen får efter avslutad auktion ett e-mail om han har vunnit auktionen samt hur mycket objektet är sålt för. Hon/han underättas också om att säljaren kommer att kontakta henne inom de närmaste två dagarna. Säljaren får ett liknande e-mail om att hennes vara har blit såld, samt att den har sålts för följande belopp. I e-mailet uppmanas köparen att betala sina avgifter för auktionen till Bamses Auktioner. Efter detta får säljaren köparens kontaktinformation av oss. Säljaren ska därefter själv kontakta köparen. Köpare och säljare gör upp betalning och transport själva utan inblandning från Bamses Auktioner. Tänk på att välja en fraktform där paket kan spåras om ett paket skulle komma på villovägar! På sajten finns länkar till prislister för Posten. Följ också transportörens anvisningar för hur paket ska vara inslagna och köp också gärna en försäkring för att undvika en eventuell tvist vid transportskador.

7. Bamses ansvar för auktioner
· Det är säljaren som svarar för riktigheten i sin beskrivning av varan som bjuds ut till auktion på Bamses Auktioners internetauktionssajter. Bamses Auktioner tillhandahåller endast forumet och den tekniska plattformen för försäljningen.

· Vidare kan inte Bamses Auktioner kontrollera fullföljandet eller giltigheten av transaktioner i samband med uppsatta auktioner utöver vad som nedan anges. Även om kunderna hos Bamses Auktioner är förbjudna att lämna oriktig information eller uppträda på sätt som är otillförlitligt, olagligt eller som bryter mot detta avtal, kan kunder komma att uppträda på detta vis. Kund som använder sig av tjänsterna skall därför vidta samma försiktighet vid handel på internet som vid motsvarande handel utanför Internet.

· Köpare och säljare ansvarar själva för att länders gällande import- och exportregler efterlevs vid handel på denna sajt över internationella landsgränser.

Bamses Internetauktioner
Bamses Auktioner låter endast godkända partners sälja på denna sajt. Bamses Auktioner kontrollerar att säljaren har en registrerad firma eller att säljaren har varit eller är känd i branschen för konst och antikviteter. Detta borgar för att säljaren gör en korrekt beskrivning av objektet och att det levereras till köparen som det ska. Säljaren levererar vidare sitt sålda objekt till Bamses Auktioner som vidarbefodrar det till köparen. Köparen betalar till Bamses Auktioner som redovisar till säljaren när man har skickat objektet till köparen. Bamses Auktioner har utöver detta ingen kontroll och inflytande på varorna som är uppsatta på auktioner, i fråga om: kvalité, ålder, lagenlighet, säkerhet, tillförlitlighet i beskrivningen av objektet osv.

Bamses Auktioner kan således inte hållas ansvarigt för den vara en säljare bjuder ut till försäljning. Undantaget är om auktionen är märkt med " Denna vara är upplagd av Bamses Auktioner". Då har säljaren lämnat in objektet till auktionshuset och det är då auktionshuset som har satt upp auktionen och granskat objektet samt gjort beskrivningen av objektet.

I detta fall garanterar auktionshuset att beskrivningen är korrekt. Auktionshusets ansvar för fel begränsas av det följande:
· Samtliga föremål säljes i befintligt skick.
· Bamses Auktioner ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuella uppfodringar av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material, såsom blekning av papper och sprickbildning i trä osv.
· Ur och urverk säljes som konstföremål och Bamses Auktioner svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare.
· Porslin som ser helt ut vid besiktning för blotta ögat anses vara helt. Inga tekniska hjälpmedel tas i anspråk vid besiktningen.
· Avbildning på uppsatta auktioner sker endast i identifieringssyfte. Bamses Auktioner ansvarar ej för skador eller brister som ej framgår av sådan avbildning. Föremål säljes i enlighet med objektsbeskrivningen.

Bamses marknadstorg
Bamses marknadstorg är en mötesplats för köpare och säljare av varor av olika slag.

Här får vem som helst lov att sälja en vara och Bamses Auktioner kan inte hållas, ansvarig för den vara eller tjänst säljaren förmedlar genom en auktion på Bamses Marknadstorg. Det är säljaren som sätter upp informationen för auktionen och Bamses Auktioner har inget inflytande över auktionens förlopp. Det är säljaren som ansvarar kvaliteten och säkerheten samt lagenligheten av varor och tjänster som är föremål för auktion. Det är också säljaren som ansvarar för innehållet i beskrivningar. Bamses Auktioner kan inte ställas ansvarigt för huruvida säljaren kan eller kommer att leverera varan eller tjänsten, eller om bjudande kunder kan eller kommer att betala. Bamses Auktioner kontrollerar inte i förväg de varor eller tjänster som tillhandahålls genom Auktionerna.

8. Regler för auktionernas genomförande
· Alla objekt säljes i befintligt skick i enlighet med objektsbeskrivningen.
· Alla objekt säljes till högsta bud.
· Alla bud avges i svenska kronor.
· Först inkommet bud köper vid lika anbud.
· Budgivningens höjningar följer utsatt budgivningstabell. Högsta budhöjning blir vad som angivits som höjning i intervallet i budhöjningstabellen. (Se nedan.).
· Objekt kan inte säljas under bevakningspriset - Då förblir objektet osålt.
· Vid autobud bjuder systemet för din räkning upp till avgivet maxbud med höjningar enligt budgivningstabellen. Du kan således avge ett högre bud utan att budgivningen fortsätter direkt från detta bud. Systemet lägger lägsta möjliga bud för dig upp till avgivet maxbud.
· Har en köpare begärt auktionsbevakning så får köparen ett e-mail så fort hans bud har blivit överbjudet.
· Finns köp direktpris utsatt på en vara, kan objektet köpas till detta pris direkt utan budgivning. Inkommer det bud på varan som är lika med köpdirektpriset avslutas auktionen direkt.
· Manuellt bud går före autobud!
· En auktion på internet pågår enligt utsatt tid.
· Av föremålets budhistorik framgår när ett bud är avlagt och budgivarens alias
· Vid aktiv budgivning på ett objekt inom 5 minuter från det att budgivningstiden går ut förlängsbudgivningstiden med tre minuter.

· Budgivningstabell
1-500=höjer 50 kr
500-1000 kr=höjer 100 kr
1000-5000 kr=höjer 200 kr
5000-10000 kr=höjer 500 kr
10000-20000 kr=höjer 1000 kr
20000-50000 kr=höjer 2000 kr
50000-100000 kr=höjer 5000 kr
100000 kr eller högre belopp=höjer 10000 kr

9. Bamses Auktioners rättigheter mot dig som kund
· Bamses Auktioner har rätt att när som helst stänga en auktion vid misstanke om oegentligheter.
· Bamses Auktioner kan när som helst avstänga en kund som inte följer uppsatta regler.
· Avstängd kund blir svartlistad och kan inte registrera sig igen.
· Vid misstänkt listning av stöldgods vidarbefodras detta till Polisen.
· Bamses Auktioner och dess anställda friskriver sig från allt ansvar med anledning av eller i samband med att en auktion, budgivning, inte kan genomföras pga tekniska eller personalens personliga misstag, inklusive, men utan begränsning till, alla krav relaterade till listningar, ouppfyllda eller uppfyllda avtal samt sålda eller erbjudna varor eller tjänster.
· Bamses Auktioner har inget ansvar för indirekt skada. Bamses Auktioner friskriver sig från allt ansvar gentemot kund eller annan för indirekt skada eller för någon form av förlust av data, inkomst, vinst, kapital eller avtal oavsett om skadan uppkommit genom oaktsamhet, brott mot detta avtal eller på annat sätt. Bamses Auktioner friskriver sig således från allt ansvar för eventuell förlust av konto-/kreditkorts information, som i sin tur kan leda till ekonomisk skada för en kund vid betalning med kreditkort över Bamses Auktioners betalningsrutin på dess sajter. Bamses Auktioner har via Euroline AB (Kreditkortsinlösenföretag) fått en av deras samarbetsparners anvisad betalningsrutin för att kunna ta emot säkra betalningar med kreditkort över internet. Denna rutin har den av Bamses Auktioner anlitade programeraren byggt in i Bamses Auktioners auktionssystem efter anvisningar och godkännande av Eurolines samarbetspartner. Då det har sagts till Bamses Auktioner att denna rutin ska anses vara säker, tar Bamses Auktioner inte under dessa omständigheter något ansvar för ekonomisk skada som kan ha uppkommit vid betalning med denna rutin. Bamses Auktioner lagrar inte någon kreditkortsinformation i sin databas. Betalningen sker direkt via den inbyggda betalningsmodulen. Informationen som sänds är krypterad och betalningssystemet använder sig av en "Secure sajt" med SSL-teknik. Kunden betalar med kreditkort på Bamses Auktioners sajt på egen risk (Eventuella krav får riktas mot Euroline AB och leverantören av betalningsmodulen.).
· Skadelöshet. Kunden förbinder sig att hålla Bamses Auktioner skadelöst till följd av allt ansvar och alla krav eller utgifter som uppstår genom kundens brott mot detta avtal.
· Force Majeure. Bamses Auktioner är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenhet har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter.

10. Avgifter
· Att registrera sig samt att lägga bud är kostnadsfritt på båda Bamses Auktioners sajter
· Alla avgifter tages ut i svenska kronor.
· Alla avgifter redovisas inklusive moms.

Vid Bamses Internetauktioner tages följande utgifter ut:
Säljare
· Uppläggningskostnad enl. avtal.
· Säljarprovision enl. avtal.
· Eventuella andra avgifter enl. avtal.

Företagare kan kontakta oss på 040-974950 eller via e-mail för att bli avtalskund.

Köpare
· Köparprovision på 20 % (16%+moms) på det vinnande budet
· Droit Suit: Uppsatta auktioner på Bamses internetauktioner omfattas av Droit suite i enlighet med upphovsrättslagen (SFS 1960:729) 26 j § ( Auktioner på Bamses marknadstorg omfattas inte av denna avgift). Droit de suite är en avgift på 5% (ingen moms) av det klubbade priset vid försäljning av konstverk, keramik, glas, silver, möbler och textilier. Endast upphovsrättsligt skyddade verk omfattas. Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år upphovsmannen avled. Undantagna från droit de suite är försäljningar under 5% av prisbasbeloppet (1930 kr för år 2003) samt brukskonstföremål som framställts i flera identiska exemplar. Verk belagda med droit de suite är märkta på auktionssidan.

· Avgifter för packhjälp - Vi debiterar enl. följande per påbörjad period:
10 min 100 kr
20 min 150 kr
30 min 225 kr
45 min 335 kr
1 h 450 kr

Vid Bamses marknadstorg tages följande avgifter ut:
· Säljaren åtar sig att till Bamses Auktioner betala de avgifter som specificeras här eller genom särskilt uppdragna samarbetsavtal med partners. Säljare utan avtal med Bamses Auktioner godkänner att Bamses Auktioner äger rätt att ändra beloppen på avgifterna eller grunden för beräkning av avgifterna, förutsatt att belopp eller grund för beräkning finns tydligt angiven när Auktionen listas.

· Efter att en auktion är avslutad, dvs efter att ett vinnande bud har avgivits eller efter annan händelse som medför att avgift skall betalas i enlighet med vad som anges här, kommer avgiften att debiteras säljaren. Bamses Auktioner förbehåller sig rätten att debitera ackumulerade avgifter månadsvis eller med annat intervall.

· Avgifterna som säljaren har att betala är som följer:
Uppläggningsavgift på 0-5 kr
Samt provision enligt gällande kategori

Köparen har inga avgifter på denna sajt.

· Skulle ett köp av en auktion inte genomföras av någon anledning återbetalas inga avgifter då den administrativa kostnaden får sådan åtgärd är för dyr.

11. Reklamation av varor
· Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 7 dagar efter föremålet erhållits.

· Reklamationer för köp gjorda på "Bamses internetauktioner"ska hänvändas till Bamses Auktioner som vidarbefodrar klagomålet till säljaren. Reklamationer gjorda på "Bamses Marknadstorg" ska göras direkt till säljaren utan inblandning av Bamses Auktioner.

· Alla varor skickas på köparens risk. Bamses Auktioner tar inget ansvar för transportskador.

· Bamses Auktioners ansvar för fel är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

12. Tvist om detta avtal
· Alla auktioner ska anses vara utförda i Sverige. Tvist angående dessa vilkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige. Första instans ska vara Tingsrätten i Malmö.

13. Förbjudna aktiviteter
Vi vill endast påminna om att följande får inte lov att utföras på någon av våra sajter:
· Förbjudna varor. Följande varor får inte bjudas ut till försäljning på Bamses Auktioners sajter: Licensbelagda vapen, pornografi, sexhjälpmedel, droger, sprit och andra berusningsmedel, tobak, läkemedel, uppstoppade djur och fåglar, levande djur och reptiler, varor tillverkade av fridlysta djur, fridlysta levande växter och plantor och varor som kan strida mot svensk lag.
· Du får inte länka till en bild eller annan html-sida från auktionssajten.
· Du får inte bjuda på dina egna varor för att höja slutbudet
· Lösenord och inloggningsuppgifter är personliga och får inte överlåtas på annan person
· Bud får endast avges för egen räkning. Bud får inte avges för vänner släktingar osv. I händelse av att sådant bud vinner en auktion är den budgivande kunden skyldig att genomföra affären.
· Säljare får endast svara på frågor relaterade till sina utbjudna objekt på auktionssidan (Rutinen "Ställ fråga till säljare"). Alla frågor och svar är synliga på objektets auktionssida. I händelse av försök till affärskommunikation som syftar till att göra affärer utanför sajten, med objekt som ligger på eller utanför sajten, kommer auktionen att tagas bort och erlagda avgifter kommer inte återbetalas. Du som kund kommer att uteslutas för alltid!
· Säljaren och köparen får inte uppge sin e-mail, domänadress, telefon, fax, eller annan adress till sig privat eller till sin firma på auktionssajten. All korrespondans med köparen sköts av Bamses Auktioner! (Självfallet ska du uppge ovanstående information till Bamses Auktioner för att du ska erhålla din kundregistrering. Du får dock inte skriva ut ovanstående uppgifter då du lägger ut ett objekt till försäljning eller då du ställer en fråga, eller svarar på en fråga via e-mail avseende ett objekt.
· Transportköp medges ej.

OBS! Nedanstående gäller endast på "Bamses Internetauktioner"
· Säljaren ska avleverera sin sålda vara till Bamses Auktioner som vidarförmedlar varan till köparen. Alla mindre varor ska avlevereras väl inslagna. Säljarens inslagna paket får inte innehålla någon information som kan identifiera säljaren. Gör de det kommer säljaren att svartlistas. Bamses Auktioner kontrollöppnar en del paket!

14. Godkännande av kontraktet
· Jag har som blivande kund tagit del av, och förstått innehållet/innebörden i ovanstående avtal. Jag godkänner, och avser att efterleva, avtalet i sin helhet. Jag bekräftar detta genom att klicka på "godkänner" då jag registrerar mig som kund. Om jag inte godkänner detta avtal i sin helhet, ska jag inte registrera mig, och jag avstår från att ta del av Bamses Auktioners internetsajter.

© Bamses Auktioner