Bamses Auktioner

Bamses Auktioner är ett av södra Sveriges största auktionshus. Vi är ett familjeföretag och vi har våra lokaler i Svedala (2 mil från Malmö.) Vårt företag jobbar både lokalt och internationellt.

 

Vi har tre olika auktionstyper:

Kvalitetsauktion (internationell): Här säljer vi bättre lösöre, konst och antikt.

Stadsauktion: Här säljer vi allt som förekommer i ett hem

Internetauktion: Här säljer vi lite av varje.

 

Nedan finner ni våra vilkor och hur sajten fungerar.

 

Välkommen som kund!

 

Auktionsvilkor:

Köpavgifter

20% i inropsavgift (16% exkl. moms) tillkommmer på klubbslaget.

Droit de suite (Lagstadgad konstnärsavgift) utgår med 5 % på klubbat pris på objekt som innefattas av denna avgift. Dessa objekt är märkta med (D). Avgiften betalas av köparen och redovisas av Bamses Auktioner till BUS. Vilkoren för att konstnärsavgift ska utgå är: Köpsumman ska överstiga (1/20 basbelopp) samt att konstnären ska ha levt de senaste 70 åren.

 

Varans skick

Godset säljes i befintligt, av köparen, besiktigat skick. Det ankommer på köparen att undersöka objektet innan auktionen. Bamses auktioner ansvarar inte för funktionsfel eller felaktigheter på vara. Observera att klockor säljes som dekorationsobjekt ej tidmätare. 

 

Katalogisering

Ett föremåls utropspris är endast en försiktig vägledning som kan överskridas respektive underskridas. Uppgifterna i katalogen avseende upphovsman, äkthet, ålder, teknik och skick ska endast ses som vägledande för köparen vid hans/hennes undersökning av objektet. Är kataloguppgift direkt vilseledande kan detta ligga till grund för hävning av köpet. Bamses Auktioner ansvarar inte för naturligt slitage (Sprickbildning i trä, o dyl.) och defekter som oavsiktligen missats vid beskrivningen av ett objekt. Vi gör vad vi kan för att hitta fel och lagningar. Vi använder inga tekniska hjälpmedel vid våra bedömningar av porslin

(tex UV-LJUS).

 

Bamses auktioners ansvar mot kund vid fel i vara

Bamses Auktioners ansvar mot kund, vid reklamation av vara, begränsas maximalt till den summa som kunden betalt för varan till auktionshuset.

 

Betalning/avhämtning

Kontant betalning ska erläggas vid klubbslaget. Har kunden löst ut en

budskylt ska kontant betalning erläggas senast vid auktionsdagens slut. Önskar man att erhålla kredit och betala vid annat tillfälle ska detta avtalas särskilt med Bamses Auktioner innan auktionsdagen!

Kunder som lägger förhandsbud/telefonbud beviljas automatiskt kredit på följande tid vid:

Stadsauktion: 1 dags kredit från auktionsdagen

Kvalitetsauktion: 1 veckas kredit från auktionsdagen

Internetauktion: 1 veckas kredit från auktionsdagen

 

Som betalningsmedel accepteras kontanter och checkar samt bankkort. Betalning kan även sättas in på Bamses Auktioners Plus- och bankgiro. Objekt som ej betalas i tid beläggs med dröjmålsränta diskontot + 8%.

 

Varan är säljarens egendom tills det att full betalning för varan är erlagd. Inkommer inte full betalning i tid kan Bamses Auktioner lämna ärendet vidare till betalningsföreläggande alternativt häva köpet.

 

Utlämning

Utlämning av ej avhämtat gods sker enligt följande:

Stadsauktion: Auktionsdagen samt dagen efter en auktion kl 9-18.

Kvalitetsauktion: Auktionsdagen samt veckan efter auktion (Mån kl 13-18, tis - fre kl 9-18.)

Internetauktion: Alla utlämningsdagar samt efter avtal.

 

Önskar man att hämta köpt gods vid annat tillfälle än på utsatt tid ska detta avtalas särskilt

med Bamses Auktioner!

 

Effekter ej avhämtade i tid beläggs med magasineringsavgifter enl. extern prislista.

 

Transport och packning

Bamses auktioner kan i många fall hjälpa till med att anvisa transportör till din ort. Hör gärna med oss. Vi hjälper er också med att packa och skicka paket till nästan självkostnadspris. Hör med oss vad ditt paket kostar.

 

Att ge bud

Att lägga bud är kostnadsfritt

Avgivna bud är bindande för budgivaren.

Avgivna bud kan ej återkallas

 

Budgivning kan ske på följande vis:

Muntligt bud i salen under pågående auktion

Skriftligt förhandsbud

Telefonbud

Bud via internet

 

Skriftligt förhandsbud inlämnas på visningarna inför auktionen eller skickas till oss innan sista visningsdagen. Telefonbud ska beställas senast dagen innan auktionen. Auktionshuset avgör i fall från fall om det ska accepteras. Bud via internet ska vara inkommet senast kl 16.00 dagen innan en auktion.

 

Bamses Auktioner fritager sig i från allt ansvar om ett inropsuppdrag

av någon anledning inte verkställs

Hur budgivningen går till

Objekten säljes till högstbjudande.

Vid två lika bud leder först inkommet bud till köp.

Auktionsförättaren får vid oklarheter i budgivningen ensam avgöra vilket bud som ska ha företräde om två individer i salen påstår sig ha avgivit samma slutbud.

Alla bud behandlas konfidentiellt

 

Budgivningen sker med fasta höjningar:

0-500 kr 50 kr höjning

500-1000 kr 100 kr höjning

1000-5000 kr  100-200 kr höjning

5000-10000 kr 500 kr höjning

10000-50000 kr höjning 1000 kr höjning

50000-100000 kr 5000 kr höjning

100000 eller mer 10000 kr höjning

 

Vid förhandsbud samt vid budgivning över internet avger kunden sitt maxbud på varan. Bamses Auktioners kundtjänst försöker sedan ropa in varan så förmånligt som möjligt

enl. budtabell. upp till avgivet maxbud. Sker budgivningen i en högre takt än vad som anges i budtabellen följer kundtjänst den högre budgivningstakten i salen för att budgivningen inte ska bli "ryckig".

 

Internetauktioner

Vid budgivning på våra internetauktioner fungerar budgivningen på liknande sätt som vid våra andra auktioner. Skillnaden är att det är en dator som gör avslutet. När du är överbjuden skickar systemet ett mail till dig om att du är överbjuden. Budgivningstiden förlängs automatiskt med tre minuter om bud inkommer de sista tre minuterna innan tiden går ut.

 

Registrering

Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt

Att registrera sig som kund är kostnadsfritt

För att registrera dig som kund ska du vara över 18 år.

Du ska på internet fylla i samtlig obligatorisk information.

För att bli kund ska du godkänna Bamses Auktioners vilkor.

Vid registrering godkänner kunden att Bamses Auktioner får behandla avgivna kunduppgifter i enlighet med PUL.

 

Min sida

På "Min sida" sida kan du se avgivna bud samt dina köp på senaste klubbade auktionen samt på våra internetauktioner. Du loggar in med ditt kundnummer och lösenord.

 

Tvist

Vid tvist skall denna avgöras enl. svensk lag med Malmö tingsrätt som första instans.

 

Frågor besvaras på tel 040/400045 eller fax 040/405873.