Beställa katalog

Vill ni beställa katalog till nästa kvalité gör då så här:

Alt. 1
1. Sätt in 60 kr på vårt plusgirokonto: 4120751-5
2. Skriv namn och adress på insättningen.

Alt. 2
Skicka 50 kr i kontanter samt ett kuvert med er adress påskriven till oss.
Kuvertet ska vara frankerat med dubbelt porto!

Skicka det hit:
Bamses Auktioner
Svarvaregatan  6
233 51 Svedala
Sverige